У К Р А Ї Н А

Медвеже-Вушківська  сільська  рада

Вінницького  району  Вінницької  області

РІШЕННЯ №138

 

22 грудня 2016 року.                                                      13 сесія 7скликання

                                                                                                  позачергова

с.Медвеже-Вушко

Про сільський бюджет на 2017 рік.

 

        У відповідності до п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та ст. 77 Бюджетного Кодексу України

 

           сільська               рада           ВИРІШИЛА:

1.Визначити  на 2017  рік:

- доходи   сільського  бюджету   в сумі 833560,00 грн.,  в  тому числі  доходи загального фонду сільського  бюджету  825000,00 грн.,  доходи  спеціального  фонду  сільського бюджету  8560,00 грн.  згідно  з  додатком № 1  цього  рішення;

- видатки  сільського  бюджету  833560,00 грн.  в тому числі  видатки  загального фонду  сільського  бюджету 825000,00 грн. видатки спеціального  фонду   сільського  бюджету 8560,00 грн.  згідно з додатком  № 2 цього  рішення.

   2.Визначити   оборотний  касовий залишок   бюджетних коштів   сільського   бюджету  у сумі  1000,00 грн.

   3. Затвердити  на 2017 рік  міжбюджетні  трансферти  згідно з  додатком  № 3  до цього рішення

  -  інша  субвенція  на утримання  закладів   культури  - 95400 грн.

  4. Затвердити   перелік  захищених  статей видатків  загального фонду  сільського бюджету  на 2017  рік  за їх  економічною   структурою

   - оплата праці працівникам бюджетних установ ;

   - нарахування на заробітну плату;

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

   - поточні трансферти населенню.

   5.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих  програм   у сумі  43000,00грн.  згідно  з додатком № 4  цього  рішення.

   6.Затвердити фонд заробітної   плати та штатну  чисельність працівників бюджетних установ на 2017 рік   згідно  з  додатком №5  цього  рішення.

   7.Затвердити  ліміти споживання енергоносіїв   у натуральних  показниках  для кожної    бюджетної установи  виходячи  з обсягів  відповідних  бюджетних  асигнувань  згідно  з додатком № 6.

  8. Установити,  що у загальному  фонді   сільського бюджету  на 2017  рік  до доходів належать  надходження, визначені  ст.69  Бюджетного  кодексу України.

       Джерелами формування у частині фінансування є надходження,визначені ст. 72 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

9.Установити,  що  джерелами  формування  спеціального фонду  сільського бюджет  України  на 2017 року   у  частині  доходів є надходження,  визначені  ст.691, ст. 71  та   Бюджетного   кодексу країни.

10.Установити  що джерелами  формування  спеціального  фонду  сільського бюджету  на 2017 рік  у частині  фінансування  є надходження, визначені ст.71  ст.72. Бюджетного кодексу  України.

11. Додатки  № 1-6  до цього рішення  є його   невід’ємною  частиною.

 

 

Сільський  голова                                                                     П.С. Роздайбіда

                                                             

                                                    У К Р А Ї Н А

   Медвеже-Вушківська  сільська  рада

Вінницького  району  Вінницької  області

                                               РІШЕННЯ №141

22 грудня 2016 р.                                                                    13  сесія 7 скликання

                                                                                                      

с.Медвеже-Вушко

Про затвердження розпоряджень

сільського голови,  прийнятих  в

міжсесійний період. 

   У відповідності до ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

                           сільська      рада    ВИРІШИЛА:

1. Затверджувати  розпорядження  сільського голови Роздайбіди Павліни Станіславівни   прийнятих  в міжсесійний  період .

Сільський   голова                                                                     П.С. Роздайбіда

 

                                                    У К Р А Ї Н А

   Медвеже-Вушківська  сільська  рада

Вінницького  району  Вінницької  області

                                               РІШЕННЯ № 142

22 грудня 2016 р.                                                                   13  сесія 7 скликання

                                                                                                            позачергова

с.Медвеже-Вушко

Про доручення укладати договора

та інші цивільно-правові угоди

сільському голові

 

   У відповідності до ст. 26.  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

                            сільська      рада    ВИРІШИЛА:

1. Доручити від імені ради укладати договора та інші цивільно-правові угоди  сільському  голові  Роздайбіді Павліні Станіславівні.

 

Сільський   голова                                                                            П.С. Роздайбіда

 

 

 

 

             

                                                   У К Р А Ї Н А

   Медвеже-Вушківська  сільська  рада

Вінницького  району  Вінницької  області

                                               РІШЕННЯ №  143

22 грудня 2016  р.                                                              13 сесія 7 скликання

                                                                                                            позачергова

с.Медвеже-Вушко

Про визначення  посадової особи

дільничного інспектора поліції

на  проведення  роботи  по складанню

адміністративних протоколів

 

   У відповідності до ст.152  Кодексу  України «Про  адміністративні  правопорушення»,    ст. 26. ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

                            сільська      рада    ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити  посадову  особу,  дільничного  інспектора поліції Колотніцького  Володимира  Валерійовича  на проведення  роботи  по складанню   адміністративних  протоколів  про  адміністративні  правопорушення  на території  Медвеже-Вушківської  сільської  ради.

 

Сільський   голова                                                                      П.С. Роздайбіда

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж